Brug egenskabssiden .NET-kompilering til at administrere konfigurationsindstillinger for ASP.NET-programkode.

Brug listen Vis til at vælge en af følgende indstillinger, som angiver hvordan indstillingerne vises: Fulde navne, Konfigurationsnavne eller Begge navne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Batchkompileringer [batch]

Angiver, om batchbehandling understøttes. Standarden er True.

Maksimal filstørrelse [maxBatchGeneratedFileSize]

Angiver den maksimale størrelse i kilobyte af de genererede kildefiler pr. batchbehandlet kompilering. Standarden er 1000 KB.

Maksimal batchstørrelse [maxBatchSize]

Angiver det maksimale antal sider pr. batchbehandlet kompilering. Standarden er 1000.

Timeout (tt:mm:ss) [batchTimeout]

Angiver timeoutperioden for batchkompileringen. Hvis kompileringen ikke kan afsluttes inden for timeoutperioden, vender compileren tilbage til enkelt kompileringstilstand for den aktuelle side. Standarden er 00:15:00 (15 minutter).

Fejlfinding [debug]

Angiver, om der skal bruges færdige binære filer eller fejlfindingdfiler til kompilering. I tilfælde af true benyttes der fejlfindingsfiler til kompilering. Standardværdien er false.

Antal genkompileringer [numRecompilesBeforeAppRestart]

Angiver antallet af dynamiske genkompileringer af ressourcer, der kan finde sted, inden programmet genstartes. Standarden er 15.

URL-linjepragmaer [urlLinePragmas]

Angiver, om instruktioner til compileren skal bruge fysiske stier eller URL-adresser. Ved true bruges der URL-adresser til compilerinstruktionerne i stedet for fysiske stier. Standardværdien er false.

Kompileringsindstillingen Explicit [explicit]

Angiver, om Microsoft Visual Basic-kompileringsindstillingen explicit skal angives. Hvis True, skal alle variabler erklæres med en Dim, Private, Public- eller ReDim-sætning. Standarden er True.

Kompileringsindstillingen Strict [strict]

Angiver, om Visual Basic-kompileringsindstillingen strict skal aktiveres. Ved true forbyder kompileringen udtrykkeligt enhver form for datatypekonverteringer, hvorunder datatab vil forekomme, og enhver form for konvertering imellem numeriske typer og strenge. Standardværdien er false.

Samlinger [assemblies]

Definerer sættet af samlinger, fra \bin-mappen eller fra GAC (Global Assembly Cache), der refereres til under kompileringen. GAC lagrer .NET-samlinger, som er specifikt udviklet til at blive delt af flere programmer på computeren. Brug en stjerne ("*") til at medtage alle samlinger i mappen.

Standardsprog [defaultLanguage]

Angiver det standardprogrammeringssprog, f.eks. C# eller VB.NET, der skal bruges i dynamiske kompileringsfiler. Standardprogrammeringssproget er vb, hvilket specificerer VB.NET som stanardprogrammeringssproget.

Kodeundermapper [codeSubDirectories]

Definerer undermapper, der indeholder filer, som er kompileret på kørselstidspunktet. Du kan have et vilkårligt antal undermapper.

Midlertidig mappe [tempDirectory]

Angiver den mappe, der skal bruges til midlertidig opbevaring af filer under kompileringen. Standarden er en tom streng, som lægger midlertidige filer på en placering under mappen Temporary ASP.NET Files.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse