WebDAV-sisällöntuottamissäännöt-sivulla voit hallita sisällön käyttöä ohjaavien sisällöntuottamissääntöjen luetteloa. Säännöt näkyvät luettelossa. Vaihtamalla sääntöjen järjestystä voit myöntää käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille ja samanaikaisesti estää tiettyjä käyttäjiä käyttämästä WWW-sisältöä. WebDAV Authoring Rules -sivulla voit tarkastella muiden sääntöjen (esim. Polku, Käyttäjät, Roolit ja Käyttö) tietoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Polku

Näyttää tiedostonimen tai tiedostotunnisteen, jota koskevan pyynnön käsittelijä käsittelee. Arvo voi olla tiedoston nimi, esimerkiksi WebResource.axd, tai yleismerkki (*) ja tiedostotunniste, esimerkiksi *.exe.

Käyttäjät

Näyttää käyttäjänimet, joita sääntö koskee.

Roolit

Näyttää Microsoft Windows -ryhmät, joita sääntö koskee. Sääntö voi koskea esimerkiksi Järjestelmänvalvojat-ryhmää.

Käyttöoikeus

Näyttää käyttöoikeudet, joita tämä sääntö koskee. Käyttöoikeuksia voivat olla esim. luku- ja kirjoitusoikeus.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Ota WebDAV käyttöön

Ottaa WebDAV-ominaisuuden käyttöön.

Poista WebDAV käytöstä

Poistaa WebDAV-ominaisuuden käytöstä

Lisää sisällöntuottamissääntö

Avaa Lisää sisällöntuottamissääntö -valintaikkuna, jossa voit luoda sisällöntuottamissäännön.

Muokkaa

Sallii valitun säännön muokkaamisen.

Poista

Poistaa valitun säännön.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa.

WebDAV-asetukset

Avaa WebDAV-asetukset -sivun, jossa voit muuttaa WebDAV-ominaisuuden asetuksia.

Katso myös


Sisällys