Voit määrittää IIS:n merkitsemään tapahtuman lokiin, kun työprosessi kierrätetään, käyttämällä ohjatun Muokkaa sovellussarjan kierrätysasetuksia -toiminnon Kierrätetään tapahtumia lokiin -sivua.

Voit määrittää IIS:n kirjaamaan tietoja määritetyistä kierrätystapahtumista, kuten tapahtumista, jotka on määritetty esiintymään tietyin väliajoin, tai suorituksenaikaisista kierrätystapahtumista esimerkiksi silloin, kun ISAPI on ilmoittanut olevansa virheellinen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Säännölliset aikavälit

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun työprosessi kierrätetään tietyin aikavälein. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Säännölliset aikavälit (minuutteina) -asetus on valittuna ja aikaväli on määritetty edellisellä ohjatun toiminnon sivulla.

Näennäismuistin käyttö

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun työprosessi kierrätetään sen jälkeen, kun tietty määrä näennäismuistia on käytetty. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Näennäismuistin käyttö (kilotavuina) -asetus on valittuna ja kilotavujen määrä on määritetty edellisellä ohjatun toiminnon sivulla.

Pyyntöjen määrä

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun työprosessi kierrätetään sen jälkeen, kun tietty määrä pyyntöjä on saavutettu. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Kiinteä määrä pyyntöjä -asetus on valittuna ja pyyntöjen määrä on määritetty edellisellä ohjatun toiminnon sivulla.

Ajoitetut ajat

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun työprosessi kierrätetään tiettyyn aikaan. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Määritetyt ajat -asetus on valittuna ja aika on määritetty edellisellä ohjatun toiminnon sivulla.

Yksityisen muistin käyttö

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun työprosessi kierrätetään sen jälkeen, kun tietty määrä fyysistä muistia on käytetty. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Yksityisen muistin käyttö (kilotavuina) -asetus on valittuna ja kilotavujen määrä on määritetty edellisellä ohjatun toiminnon sivulla.

Pyydettäessä

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun kierrätät työprosessia käyttämällä IIS-hallinta- tai Appcmd.exe -toimintoa ongelman korjaukseen.

Määritysten muutokset

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun kokoonpanoon tehty muutos aiheuttaa sovellussarjan kierrätyksen.

Virheellinen ISAPI

Valitse tämä tapahtuman kirjaamisasetus, kun ISAPI-laajennus ilmoittaa työprosessille olevansa virheellinen.

Katso myös


Sisällys