Använd dialogrutan Redigera inställningar för FTP-begärandefiltrering för att ange allmänna inställningar för filtrering av FTP-begäranden, gränser för FTP-begäranden och kommandofiltreringsalternativ.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Tillåt olistade filnamnstillägg

Välj det här alternativet för att tillåta olistade filnamnstillägg.

Tillåt icke-ASCII-tecken

Välj det här alternativet för att tillåta icke-ASCII-tecken vid FTP-åtgärder.

Maximal innehållslängd (byte)

Anger maximal längd i byte för FTP-innehållet.

OBS

Om du anger noll (0) betyder det obegränsad.

Maximal URL-längd (byte)

Anger maximal längd i byte för en FTP-URL.

Maximal kommandolängd (byte)

Anger maximal längd i byte för ett FTP-kommando.

Tillåt olistade kommandon.

Välj det här alternativet för att tillåta FTP-kommandon som inte finns i FTP Commands -listan.

Se även


Innehåll