Använd dialogrutan Lägg till huvud för att ange en storleksgräns för ett visst HTTP-huvud. Om ett huvuds längd överskrider det angivna värdet nekas den HTTP-begäran som innehåller detta huvud.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Huvud

Anger huvudet som modulen för filtrering av begäranden kontrollerar storleksgränsen på.

Storleksgräns

Anger den maximala teckenlängden för huvudets värde.

Se även


Innehåll