En programpool är en arbetarprocess som du kan tilldela webbprogram. Genom att använda programpooler för att isolera webbprogram förbättras programsäkerheten, eftersom risken att ett program kommer åt ett annat programs resurser minskar. Den här åtskillnaden hjälper också till att förebygga att webbprogram i en programpool påverkar tillgängligheten för program i en annan pool på samma server. Om ett webbprogram t.ex. inte fungerar eller använder stora resurser på en webbserver påverkas i de flesta fall inte program i andra programpooler på samma webbserver.

Obs!

Om du skapar för många programpooler på samma server kan det få motsatt effekt på serverns prestanda.

 StegInformation
Kryssruta

Skapa en programpool

Hantera programpooler

Kryssruta

Lägga till ett program i en programpool.

Hantera webbprogram

Se även


Innehåll