Du använder funktionssidan Programpooler för att hantera en lista över programpooler på en webbserver.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välja ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt. Sök i listan genom att ange sökvärden i rutan Filter, expandera listan Gå till för att välja vilket fält du ska söka i och klicka sedan på Gå till eller tryck på returtangenten. Klicka på Visa alla för att ta bort filtervillkoren.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas namnet för varje programpool.

Status

Här visas om programpoolen startats eller inte.

.NET Framework-version

Här visas den .NET Framework-version programpoolen använder. Om programpoolen har konfigurerats att inte använda .NET Framework är värdet Ingen förvaltad kod.

Pipeline-läge

Visar läget för bearbetning av begäranden som en programpool använder.

Värdet kan vara antingen Integrerat eller Klassiskt. När värdet är Integrerat använder IIS den integrerade process-pipelinen för begäranden i IIS och ASP.NET för att bearbeta begäranden i programpoolen. När läget är Klassiskt använder IIS separata process-pipelines för IIS och ASP.NET vid bearbetning av begäranden i programpoolen.

Identitet

Här visas den identitet som används av programpoolen. Värdet kan vara Nätverkstjänst, Lokal tjänst, Lokalt system eller användarkontots namn för en anpassad identitet.

Program

Här visas antalet webbprogram i programpoolen.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till programpool

Öppnar dialogrutan Lägg till programpool där du kan lägga till en programpool till webbservern.

Ange standardinställningar för programpool

Öppnar dialogrutan Standardinställningar för programpool där du kan göra standardinställningar som ska tillämpas på alla programpooler som du lägger till på webservern.

Start

Startar den valda programpoolen.

Stopp

Stoppar den valda programpoolen. Detta gör att WAS (Windows Process Activation Service) stänger ned alla arbetsprocesser som körs som servar den programpoolen. En administratör måste starta om en stoppad programpool, annars får begäranden som görs till program i den programpoolen ett fel av typen: HTTP 503-Tjänsten ej tillgänglig.

Återanvänd

Stoppar och starta om den valda programpoolen. Att starta om en programpool gör programpoolen blir tillfälligt otillgänglig tills omstarten har slutförts.

Grundläggande inställningar

Öppnar dialogrutan Redigera programpool där du kan redigera inställningar som angavs när den valda programpoolen skapades. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Återanvända

Öppnar guiden Redigera återanvändningsinställningar för programpool där du kan ange villkor för att återanvända en programpool och konfigurera hur återanvändningshändelser loggas.

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan konfigurera avancerade inställningar för den valda programpoolen.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för vald programpool så att du kan byta namn på den.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

OBS

Du kan inte ta bort en programpool som innehåller program. Du måste flytta ut alla program ur programpoolen innan du kan ta bort den.

Visa program

Öppnar funktionssidan Program där du kan se vilka program som tillhör den valda programpoolen.

Se även


Innehåll