Med Web Server (IIS) -rollen i Windows Server® 2008 R2 kan du dela information med användare via Internet, intranät eller extranät. Windows Server 2008 R2 innefattar IIS 7.5, som är en enhetlig webbplattform där IIS, ASP.NET och Windows Communication Foundation integreras. De viktigaste funktionerna och förbättringarna i IIS 7.5 är:

 • Integrerade tillägg

  • WebDAV och FTP

  • Filtrering av begäranden

  • Administration Pack-moduler

 • Hanteringsförbättringar

  • Metodtipsanalyserare

  • IIS-modul för Windows PowerShell™

  • Konfigurationsloggning och -spårning

 • Förbättrade programvärdar

  • Tjänsthärdning

  • Hanterade tjänstkonton

  • Värdkärna

  • Spårning av misslyckade begäranden för FastCGI

 • Förbättringar av .NET-support på Server Core

I följande avsnitt lär du dig mer om Web Server (IIS) -rollen, obligatoriska och valfria funktioner i en IIS-webbserver samt maskinvara och programvara som används med IIS-webbservrar. Därefter lär du dig att öppna gränssnittet till webbservern och att söka efter mer information om IIS-webbservrar.

Vad är webbservrar?

Webbservrar är datorer som innefattar särskild programvara för hantering av förfrågningar från klientdatorer och funktioner för sändning av svar på förfrågningarna. Med webbservrar kan du dela information via Internet, intranät eller extranät.

Med en IIS 7 -webbserver kan du:

 • Överföra information till användare på Internet.

 • Låta användarna hämta och skicka innehåll via FTP eller WebDAV (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring).

 • Administrera webbtjänster som innehåller affärslogik för trenivåprogram.

 • Distribuera program till användare via Internet, i stället för med fysiska medier, till exempel disketter eller CD-skivor.

Webbservrar är användbara för olika kunder och behov. Exempel:

 • Småföretagare som vill informera om sina tjänster på en enkel webbplats.

 • Medelstora företag som erbjuder varor och tjänster i ett online-beställningssystem som innefattar flera program på en och samma webbplats.

 • Företag som vill utveckla och leverera affärsprogram till sina medarbetare via företagsintranät.

 • Värdföretag som vill ge enskilda kunder tillgång till serverutrymme och tjänster för online-lagring av innehåll och program.

 • Företag som vill ge affärspartner tillgång till information och program via extranät.

Nya funktioner i webbserverrollen i Windows Server 2008 R2

I nedanstående avsnitt beskrivs funktionerna och förbättringarna i IIS 7, webbplattformen i Windows Server 2008 R2.

Integrerade tillägg

Med utgångspunkt i den utökningsbara modularkitektur som finns i IIS 7 integrerar och förbättrar det nya IIS 7.5 befintliga tillägg samtidigt som det ger ytterligare utbyggbarhet och anpassning.

WebDAV och FTP

De WebDAV och FTP-funktioner som finns i IIS 7 har förbättrats avsevärt genom att man har lagt till nya funktioner som gör det möjligt för webbförfattare att publicera innehåll på ett mer pålitligt och säkert sätt än förut. De nya FTP- och WebDAV-modulerna ger också webbserveradministratörer fler alternativ för autentisering, granskning och loggning.

Filtrering av begäranden

Modulen filtrering av begäranden, som tidigare fanns som tillägg för IIS 7, bidrar till att förhindra skadliga begäranden från att nå servern genom att du kan begränsa eller blockera specifika HTTP-begäranden.

Administration Pack-moduler

Tilläggsmoduler som tidigare fanns för IIS 7 som en del av IIS Administration Pack ger ytterligare verktyg som hjälper dig att administrera din IIS 7.5 -webbserver från IIS-hanteraren. I dessa moduler ingår konfigurationsredigeraren och användargränssnittstillägg som hjälper dig att hantera regler för begärandefiltrering, FastCGI, och programinställningar för ASP.NET.

Hanteringsförbättringar

IIS 7.5 har samma distribuerade och delegerade hanteringsarkitektur som IIS 7, men IIS 7.5 har även nya administrationsverktyg.

Metodtipsanalyserare

Metodtipsanalyseraren (BPA) är ett hanteringsverktyg som kan nås om man använder serverhanteraren och Windows PowerShell. Med BPA kan administratörer minska metodtipsfel genom att skanna en IIS 7.5 -webbserver och rapportera när man hittar eventuella konfigurationsproblem.

IIS-modul för Windows PowerShell™

IIS-modulen för Windows PowerShell är en Windows PowerShell-snapin som gör att du kan utföra IIS 7 -administrationsaktiviteter och hantera IIS-konfiguration och kördata. Dessutom innebär en samling aktivitetsorienterade cmdlets ett enkelt sätt att hantera webbplatser, webbprogram och webbservrar.

Konfigurationsloggning och -spårning

Med konfigurationsloggning och –spårning kan du granska tillgången till IIS-konfigurationen och spåra lyckade och misslyckade ändringar genom att aktivera alla nya loggar som blir tillgängliga i Loggboken.

Förbättrade programvärdar

Genom att erbjuda en mängd nya funktioner som kan öka säkerheten och förbättra diagnostiken blir IIS 7.5 en ännu mer flexibel och hanterbar plattform för många typer av webbprogram, som till exempel ASP.NET och PHP.

Tjänsthärdning

Med utgångspunkt i isoleringsmodellen för IIS 7 -programpoolen som ökade säkerheten och pålitligheten, kör varje IIS 7.5 -programpool nu alla processer som en unik identiet med lägre behörighet.

Hanterade tjänstkonton

Domänkonton som har lösenord som hanteras av värddatorn behandlas nu som tjänstidentiteter i IIS 7.5. Det innebär att serveradministratörer inte längre behöver bekymra sig om att lösenord till programpooler upphör att gälla.

Värdkärna

Motorkomponenter för Core IIS Web kan användas av eller vara värd för andra program. Då kan IIS 7 -komponenterna hantera HTTP-begäranden direkt i ett program. Det är användbart om man vill aktivera grundläggande webbserverfunktioner för anpassade program eller för att felsöka program.

Spårning av misslyckade begäranden för FastCGI

I IIS 7.5 kan PHP-utvecklare som använder FastCGI-modulen tillämpa IIS-spårningsanrop inom sina program. Utvecklarna kan sedan felsöka programfel genom att använda IIS spårning av misslyckade begäranden för att felsöka koden vid utveckling.

Förbättring av .NET-support på Server Core

Installationsalternativet Server Core i Windows Server 2008 R2 stöder .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1, och 4.0. Det innebär att du kan vara värd för ASP.NET-program, utföra fjärrhanteringsuppgifter från IIS-hanteraren och lokalt köra cmdlets som ingår i IIS-modulen för Windows PowerShell för IIS.

Maskinvara och programvara för webbserverrollen

För webbservern är maskinvaru- och programvarukraven desamma som för Windows Server 2008 R2. Använd prestandaräknare, labbtestresultat, befintliga data från produktionsmiljöer och utvärderingsversioner för bestämning av den kapacitet som behövs för servern, och anpassa efter behov.

Installera en IIS-webbserver

När du har installerat operativsystemet visas en lista över de första konfigurationsuppgifterna. För att installera Web Server (IIS) -rollen gå till listan över uppgifter och klicka på Lägg till roller och klicka sedan på Webbserver (IIS). För mer information om hur du installerar IIS, se Installation.

Hantera en IIS-webbserver

När du har installerat IIS gör du följande för att öppna IIS-hanteraren på Windows Server 2008 R2 eller Windows® 7.

För att öppna IIS-webbserverhanteraren på Windows Server 2008 R2
 • Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på IIS-hanteraren (Internet Information Services).

För att öppna IIS-hanteraren på Windows 7
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. I Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll.

 3. I System och underhåll, klicka på Administrationsverktyg.

 4. I Administrationsverktyg, klicka på IIS-hanteraren (Internet Information Services).

Mer information

Om du vill ha mer information om webbserverrollen kan du visa serverns hjälp. Det gör du genom att öppna IIS-hanteraren enligt instruktionerna i avsnittet ovan och sedan trycka på F1.

Mer information om webbserverrollen finns i avsnitten om Windows Server 2008 R2 på webben:


Innehåll