Postup přidávání a odebírání klasických šablon pro správu (souborů ADM)
  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

  2. Ve stromu konzoly, ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele, klikněte pravým tlačítkem na složku Šablony pro správu.

  3. Klikněte na možnost Přidat nebo odebrat šablony

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li přidat šablonu, klikněte na tlačítko Přidat. V dialogovém okně Šablony zásad klikněte na šablonu, kterou chcete přidat, a poté klikněte na možnost Otevřít.

    • Jestliže chcete šablonu odebrat ze seznamu Aktuální šablony zásad, klikněte na danou šablonu a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.


Obsah