Většina položek předvoleb zásad skupiny sdílí společné možnosti. Tyto možnosti jsou pro jednotlivé položky předvoleb zobrazeny na kartě Společné. Společné možnosti jsou jednotné pro rozšíření předvoleb a umožňují ovládat zpracování chyb v určitém rozšíření, kontext zabezpečení, který rozšíření používá při zpracování uživatelského nastavení konfigurace, rozsah a použití položek předvoleb a cílení na úrovni položek, které zajišťuje filtrování na úrovni položky předvoleb (kromě filtrování zásad skupiny).

Konfigurace společných možností

Mezi společné možnosti patří:

Ukončit zpracování položek v tomto rozšíření, pokud u položky dojde k chybě

Jednotlivá rozšíření předvoleb mohou obsahovat jednu nebo více položek předvoleb.

 • Ve výchozím nastavení nezabrání chyba položky předvoleb zpracování ostatních položek předvoleb ve stejném rozšíření.

 • Pokud je vybrána možnost Ukončit zpracování položek v tomto rozšíření, pokud u položky dojde k chybě, zabrání chyba položky předvoleb zpracování zbývajících položek předvoleb v rozšíření. Tato změna chování je omezena na hostující objekt zásad skupiny (GPO) a netýká se ostatních objektů GPO.

  Důležité informace

  Rozšíření předvoleb zahájí zpracování položek předvoleb od konce seznamu a postupuje směrem na začátek seznamu. Položky předvoleb, které byly úspěšně přiřazeny před chybou položky předvolby, zůstanou přiřazené. Rozšíření předvoleb ukončí zpracování položek předvoleb pouze u položek, které následují po chybě položky předvoleb.

Spustit v kontextu zabezpečení přihlášeného uživatele (možnost zásad skupiny)

Zásady skupiny používají uživatelské předvolby ve dvou kontextech zabezpečení: účet SYSTEM a přihlášený uživatel.

 • Ve výchozím nastavení zpracovávají zásady skupiny uživatelské předvolby v kontextu zabezpečení účtu SYSTEM. V tomto kontextu zabezpečení je rozšíření předvoleb omezeno na proměnné prostředí a systémové prostředky dostupné pouze pro počítač.

 • Pokud je vybrána možnost Spustit v kontextu zabezpečení přihlášeného uživatele, je změněn kontext zabezpečení, ve kterém je položka předvoleb zpracována. Rozšíření předvoleb zpracovává položky předvoleb v kontextu zabezpečení přihlášeného uživatele. To umožňuje rozšíření předvoleb získat přístup k prostředkům jako uživatel, a nikoli jako počítač. To může být zvláště důležité při použití mapování jednotek nebo jiných předvoleb, ve kterých počítač nemá oprávnění k prostředkům, nebo při použití proměnných prostředí. Hodnota většiny proměnných prostředí je odlišná při vyhodnocení v jiném kontextu zabezpečení než přihlášený uživatel.

Odstranit tuto položku, není-li již používána

Zásady skupiny používají nastavení zásad a položky předvoleb pro uživatele a počítače. Uživatele a počítače, ke kterým mají být tyto položky přiřazeny, lze určit propojením jednoho nebo několika objektů zásad skupiny (GPO) s lokalitami, doménami a organizačními jednotkami služby Active Directory. Objektům uživatelů a počítačů, které se nacházejí v těchto kontejnerech, budou přiřazena nastavení a položky předvoleb definované v propojeném objektu GPO, protože jsou v rozsahu objektu GPO.

 • Narozdíl od nastavení zásad nejsou výchozí položky předvoleb odebrány, pokud je objekt GPO pro uživatele nebo počítač mimo rozsah.

 • Pokud je vybrána možnost Odstranit tuto položku, není-li již používána, je toto chování změněno. Po výběru této možnosti určuje rozšíření předvoleb, že se položka předvoleb nemá vztahovat na cílové uživatele nebo počítače (mimo rozsah). Pokud rozšíření předvoleb určí, že položka předvoleb je mimo rozsah, odebere nastavení spojené s položkou předvoleb.

  Důležité informace

  Při výběru této možnosti je akce změněna na Nahradit. Během použití zásad skupiny vytvoří rozšíření předvoleb znovu (odstraní a vytvoří) výsledky položky předvoleb. Pokud je položka předvoleb pro uživatele nebo počítač mimo rozsah, jsou výsledky položky předvoleb odstraněny, ale nejsou vytvořeny. Položky předvoleb mohou být mimo rozsah při použití cílení na úrovni položky nebo filtrů zásad skupiny na vyšší úrovni, například filtry služby WMI a filtry skupiny zabezpečení.

  Poznámka

  Možnost Odstranit tuto položku, není-li již používána není k dispozici, pokud je nastavena akce položky předvoleb Odstranit.

Použít jednou a nepoužívat znovu

Položky předvoleb jsou použity po obnovení zásad skupiny.

 • Ve výchozím nastavení jsou výsledky položek předvoleb přepsány při každém obnovení zásad skupiny. Tím je zajištěno, že výsledky položek předvoleb jsou shodné s nastavením, které zadal správce v objektu zásad skupiny.

 • Pokud je vybrána možnost Použít jednou a nepoužívat znovu, je toto chování změněno, takže rozšíření zásad předvoleb použije výsledky položky předvoleb pro uživatele nebo počítač pouze jednou. Tato možnost je vhodná, pokud nechcete znovu použít výsledky položky předvoleb.

Cílení na úrovni položky

Zásady skupiny zajišťují filtry určující, která nastavení zásad a položky předvoleb budou použity pro uživatele a počítače. Předvolby představují další vrstvu filtrování nazývanou cílení. Cílení na úrovni položky umožňuje určit, zda bude položka předvoleb použita pro skupinu uživatelů nebo počítačů. Další informace naleznete v tématu Cílení předvoleb na úrovni položky.

Další informace


Obsah