Zobrazení, tisk a uložení zprávy o nastavení objektu GPO

 1. Ve stromu konzoly GPMC dvakrát klikněte na doménovou strukturu nebo organizační jednotku obsahující objekt zásad skupiny (GPO), se kterým chcete pracovat, a poté vyberte příslušný objekt GPO.

 2. Kliknutím na kartu Nastavení zobrazíte zprávy v konzole GPMC.

 3. Pokud chcete danou zprávu vytisknout nebo uložit, klikněte v podokně výsledků pravým tlačítkem na zprávu s nastavením a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Tisk a dojde k vytištění zprávy.

  • Chcete-li zprávu uložit, vyberte příkaz Uložit zprávu.

   Poznámka

   Pokud chcete upravit množství zobrazených informací, můžete pomocí možností Zobrazit a Skrýt zobrazit pouze ta data, která chcete zobrazit nebo vytisknout.

Další informace

 • Pokud chcete zobrazit popis daného nastavení v šablonách pro správu, klikněte na název daného nastavení ve zprávě.

 • V konzole GPMC není možné používat k procházení HTML zprávy klávesnici. Pokud chcete procházet HTML zprávou, uložte ji do souboru a poté ji zobrazte v aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Další odkazy


Obsah