Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb registru. U počítačů nebo uživatelů toto rozšíření umožňuje:

  • zkopírovat více položek nastavení registru z počítače a použít je v jiných počítačích,

  • vytvořit, nahradit nebo odstranit jednotlivou hodnotu registru,

  • vytvořit prázdný klíč, odstranit klíč nebo odstranit všechny hodnoty a podklíče v klíči,

  • vytvořit kolekce (složky) pro uspořádání položek předvoleb registru v konzole Správa zásad skupiny, což rovněž umožňuje použít stejné cílení u více položek registru,

  • vytvořit v konzole Správa zásad skupiny kolekce odrážející strukturu klíčů v registru vybraného počítači.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb registru. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení systému Windows

         └ Registr

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah