Zálohování objektu GPO Starter

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

 2. Pokud chcete zálohovat jeden objekt GPO Starter, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté klikněte na příkaz Zálohovat. Pokud chcete zálohovat všechny objekty GPO Starter v doméně, klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Objekty GPO Starter a poté klikněte na příkaz Zálohovat vše.

 3. V dialogovém okně Zálohovat objekt GPO Starter zadejte do pole Umístění cestu k místu, kam chcete uložit zálohy objektů GPO Starter. Můžete však také kliknout na tlačítko Procházet, vyhledat složku, do které chcete uložit zálohy objektů GPO Starter, a kliknout na tlačítko OK.

 4. Do pole Popis zadejte popis zálohovaných objektů GPO Starter a poté klikněte na tlačítko Zálohovat. Pokud zálohujete více objektů GPO Starter, bude se tento popis vztahovat na všechny zálohované objekty.

 5. Po dokončení operace klikněte na tlačítko OK.

  Důležité informace

  Z důvodů zabezpečení zálohovaných objektů GPO Starter zajistěte, aby ke složce, ve které budou zálohované objekty GPO Starter uloženy, měli přístup pouze oprávnění správci.

Obnovení objektu GPO Starter
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Objekty GPO Starter a poté klikněte na příkaz Spravovat zálohy.

 3. V dialogovém okně Spravovat zálohy zadejte do pole Umístění zálohy cestu ke složce obsahující zálohu. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet a složku obsahující zálohu vyhledat.

 4. V seznamu Zálohované objekty GPO Starter vyberte objekt GPO Starter, který chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Obnovit.

 5. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte obnovení.

 6. Po dokončení operace klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít.


Obsah