Konzola pro správu zásad skupiny umožňuje měnit kritéria pro zobrazení nastavení zásad Šablony pro správu. Editor zobrazuje ve výchozím nastavení všechna nastavení zásad, včetně nastavení předvoleb (dříve označovaných jako nespravovaná nastavení zásad). Pomocí filtrů klíčových slov však lze měnit způsob, jakým Editor pro správu zásad skupiny zobrazuje nastavení zásad Šablony pro správu.

Postup nastavení filtru klíčových slov

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Šablony pro správu umístěnou ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit filtry klíčových slov.

 4. Do pole Filtrovat slova zadejte jedno nebo více klíčových slov.

 5. V seznamu Kritéria hledání klikněte na příslušný filtr.

  • Jakýkoli: Filtr zahrne jakákoli slova zadaná v poli Filtrovat slova.

  • Vše: Filtr zahrne všechna slova zadaná v poli Filtrovat slova.

  • Shoda: Filtr zahrne přesné shody slov zadaných v poli Filtrovat slova.

 6. Zaškrtněte příslušná políčka u podmínky Uvnitř:

  • Záhlaví nastavení zásad: Filtr zahrne prohledávání záhlaví nastavení zásad.

  • Text nápovědy: Filtr zahrne prohledávání textu nápovědy k nastavení zásad.

  • Komentář: Filtr zahrne prohledávání komentářů nastavení zásad.

 7. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

Další informace

 • Filtry jsou zahrnující – proto je třeba vybírat položky, které se mají zobrazit, nikoli položky, které mají být odebrány.

 • Filtry nefungují s Klasické šablony pro správu.


Obsah