Pokud chcete přidat instalační balíčky softwaru do nastavení uživatele, můžete je buď publikovat nebo přiřadit. Publikované balíčky mohou nainstalovat uživatelé na daném pracovišti, v určité doméně nebo organizační jednotce a to buď pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v dialogovém okně Ovládací panely nebo aktivací určitého souboru. Přiřazené balíčky dostanou uživatelé na daném pracovišti, v dané doméně nebo organizační jednotce po příštím přihlášení (přiřazení uživatelům) nebo po restartování počítače (přiřazení počítačům).

Nastavení výchozích možností rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny
  1. Spusťte rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny. (Ve stromu konzoly klikněte na možnost Instalace softwaru.)

  2. Klikněte na možnost Vlastnosti a na kartě Obecné specifikujte následující možnosti:

    • V možnosti Výchozí umístění balíčku zadejte výchozí distribuční bod software.

    • V poli Nové balíčky zadejte, jak se budou nové balíčky přidávat do nastavení uživatele. Ve výchozím nastavení mohou být balíčky publikovány nebo přiřazeny. (Počítačům je lze pouze přiřadit.) Pokud chcete nastavit tyto možnosti pro každý balíček, klikněte na možnost Zobrazit dialog Nasazení aplikace. Další možnosti ovládání jednotlivých balíčků získáte kliknutím na tlačítko Upřesnit.

    • Ve skupinovém rámečku Možnosti uživatelského rozhraní instalace klikněte buď na možnost Základní nebo Maximální, podle toho, jak chcete, aby byl instalační proces zřetelný pro uživatele.

Další požadavky

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.


Obsah