Existují dva způsoby, jak z objektu GPO Starter vytvořit nový objekt zásad skupiny. Nový objekt zásad skupiny lze z objektu GPO Starter vytvořit v uzlu Objekty GPO Starter nebo v uzlu Objekty zásad skupiny.

Vytvoření nového objektu GPO z objektu GPO Starter v uzlu Objekty GPO Starter
  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt GPO Starter, který chcete použít k vytvoření nového objektu zásad skupiny, a poté klikněte na příkaz Nový objekt GPO z objektu GPO Starter.

  3. V dialogovém okně Nový objekt zásad skupiny zadejte do pole Název název nového objektu zásad skupiny.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření nového objektu GPO z objektu GPO Starter v uzlu Objekty zásad skupiny

  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Objekty zásad skupiny.

  2. V dialogovém okně Nový objekt zásad skupiny zadejte do pole Název název nového objektu zásad skupiny.

  3. V seznamu Zdrojový objekt GPO Starter vyberte objekt GPO Starter, který chcete použít k vytvoření nového objektu zásad skupiny.

  4. Klikněte na tlačítko OK.


Obsah