Položka cílení na dotaz WMI umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že počítač provádějící zpracování vyhodnotí dotaz WMI jako pravdivý. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud počítač provádějící zpracování vyhodnotí dotaz WMI jako nepravdivý.

Dotaz

Text dotazu WMI

Příklad
Položka cílení umožní použití přidružené položky předvoleb, pokud je časové pásmo počítače nastaveno na hodnotu Východ USA a Kanady.
Select * from win32_timezone where bias = -300

Obor názvů

Obor názvů WMI, ve kterém se má spustit dotaz. Výchozí hodnota je Root\cimv2.

Vlastnost

Název konkrétní vlastnosti pro přiřazení proměnné. Zadání této hodnoty je u této položky cílení nepovinné.

Název proměnné

Název proměnné prostředí, na kterou bude položkou cílení nastavena hodnota položky Vlastnost, pokud je nalezena. Zadání této hodnoty je u této položky cílení nepovinné.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah