Položka cílení na rychlost procesoru umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že rychlost procesoru u počítače provádějícího zpracování je větší než nebo rovna hodnotě zadané v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud je rychlost procesoru u počítače provádějícího zpracování menší než nebo rovna hodnotě zadané v položce cílení.

MHz

Rychlost v megahertzích (MHz), se kterou je porovnávána rychlost procesoru počítače.

Poznámka

Do pole MHz je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další požadavky

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah