Položky cílení použité u položky předvoleb jsou vyhodnoceny jako logický výraz. Kolekce cílení umožňuje vytvoření seskupení ohraničeného závorkami v daném výrazu. Vložením kolekce cílení do jiné kolekce můžete vytvořit složitější logické výrazy.

Kolekce cílení umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že je výsledkem zadané kolekce položek cílení hodnota Pravda. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud je výsledkem zadané kolekce položek cílení hodnota Nepravda.

Další informace

  • Chcete-li omezit rozsah vícenásobných prioritních položek obsahujících složitou sestavu cílových položek, můžete pomocí proměnné prostředí zjednodušit konfiguraci. Např. vytvořte prioritní položku proměnná prostředí, která bude vytvářet novou proměnnou prostředí s hodnotou 1, a aplikujte na ni cílové položky. Chcete-li použít stejný postup na další prioritní položky, přidejte k nim cílovou položku proměnná prostředí a nakonfigurujte ji tak, aby od proměnné, vytvořené pomocí prioritní položky proměnná prostředí, vyžadovala hodnotu 1.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah