Publikování aplikace

  1. Spusťte Zásady skupiny pro instalaci softwaru.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na podokno výsledků, přejděte na možnost Nový a klikněte na možnost Balíček.

  3. V dialogovém okně Otevřít najděte pomocí polí pro vyhledávání balíčky, které chcete publikovat, klikněte na balíček Instalační služby systému Windows, který má být publikován, a klikněte na možnost Otevřít.

  4. V dialogovém okně Nasazení softwaru klikněte na možnost Publikované.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • Balíčky mohou být publikovány pouze pro uživatele, nikoli počítače.

  • V dialogovém okně Otevřít se zobrazí pouze balíčky umístěné v distribučním místě softwaru určeném jako výchozí.

  • Pokud je balíček Instalační služby systému Windows umístěn v jiném sdíleném síťovém adresáři, přejděte v dialogovém okně Otevřít do správného distribučního místa softwaru, klikněte na balíček a poté klikněte na možnost Otevřít.

  • Správci odpovídají za zabezpečení tohoto umístění pomocí technologií, jako je IPSEC, a pomocí souborových serverů se vzájemným ověřováním, jako je Kerberos, aby se tak zabránilo falšování identity (spoofing) a neoprávněným zásahům na lince.

  • Tuto aplikaci mohou uživatelé nainstalovat buď pomocí možnosti Přidat nebo odebrat programy v dialogovém okně Ovládací panely, nebo otevřením souboru, jehož přípona byla přidružena k dané aplikaci.


Obsah