Objekt GPO můžete zkopírovat buď metodou přetažení myší nebo metodou kliknutím pravým tlačítkem. Obě metody jsou popsány v této kapitole.

Zkopírování objektu GPO (metoda přetažení myší)
 1. Ve stromu konzoly GPMC klikněte na objekt GPO, který chcete zkopírovat.

 2. Máte více možností:

  • Pokud chcete zkopírovat objekt GPO do stejné domény, kde se nachází zdrojový objekt GPO, přetáhněte požadovaný objekt GPO do okna Objekty zásad skupiny, v nabídce Zadat oprávnění pro nový objekt GPO vyberte možnost oprávnění a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete vytvořit kopii objektu GPO v jiné doméně, dvakrát klikněte na cílovou doménu a přetáhněte požadovaný objekt GPO do okna Objekty zásad skupiny. Zobrazí se průvodce kopírování mezi doménami, ve kterém je nutné zodpovědět všechny otázky a na závěr kliknout na tlačítko Dokončit.

Zkopírování objektu GPO (metoda kliknutí pravým tlačítkem)
 1. Ve stromu konzoly GPMC klikněte pravým tlačítkem na požadovaný objekt GPO a poté klikněte na příkaz Kopírovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit kopii objektu GPO ve stejné doméně, ve které se nachází zdrojový objekt GPO, klikněte pravým tlačítkem na okno Objekty zásad skupiny, klikněte na příkaz Vložit, v okně Kopírovat objekt zásad skupiny zadejte oprávnění pro nový objekt GPO a na závěr klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete vytvořit kopii objektu GPO v jiné doméně, dvakrát klikněte na cílovou doménu, klikněte pravým tlačítkem na okno Objekty zásad skupiny a klikněte na příkaz Vložit. Zobrazí se průvodce kopírováním mezi doménami, ve kterém je nutné zodpovědět všechny otázky a na závěr kliknout na tlačítko Dokončit.

Další požadavky

 • Tento postup můžete použít pouze v případě, že máte oprávnění k vytváření objektů GPO v cílové doméně.

 • Při kopírování do jiných domén může být nutné zadat migrační tabulku.

Další odkazy


Obsah