Položka předvoleb možností složky (v systému Windows Vista® a novějších) umožňuje konfigurovat různá nastavení pro zobrazení složky v Průzkumníku Windows. Rozšíření předvoleb možností složky používá ke zpracování položek možností složky akci Aktualizovat.

Vytvoření možností složky (Windows Vista a novější verze)

Vytvoření nové položky předvoleb možností složky
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Možnosti složky pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Možnosti složky (Windows Vista a novější).

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti možností složky zadejte nastavení možností složky, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Položky možností složky (Windows Vista a novější) platí pro počítače se spuštěným systémem Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista. Ke konfiguraci nastavení možností složky pro počítače se systémem Windows Server 2003 a Windows XP použijte položku možností složky v systému Windows XP.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah