Hledání objektu zásady skupiny

 1. Ve stromu konzoly GPMC dvakrát klikněte na strukturu domén obsahující doménu, ve které chcete vyhledat objekt GPO. Dvakrát klikněte na možnost Domény, klikněte pravým tlačítkem na doménu a klikněte na možnost Hledat.

 2. V poli Hledat objekty zásad skupiny v této doméně v dialogovém okně Hledat objekty zásad skupiny vyberte určitou doménu nebo vyberte možnost Všechny domény v této struktuře.

 3. V poli Hledaná položka vyberte typ objektu, na kterém chcete založit vyhledávání.

  Pokud vyberete možnost Skupina zabezpečení, zobrazí se dialogové okno Výběr uživatele, počítače nebo skupiny. Zadejte příslušný typ objektu, umístění objektu a název objektu a klikněte na tlačítko OK.

  Vybráním možnosti Propojení objektů GPO v rozvírací nabídce Položka hledání můžete vyhledávat nepropojené objekty GPO a objekty GPO propojené napříč doménami.

 4. V okně Podmínka vyberte podmínku, která se použije při vyhledávání.

 5. V okně Hodnota vyberte nebo zadejte hodnotu, která se použije k filtrování vyhledávání a poté klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Opakováním kroků 4 a 5 nadefinujte všechna kritéria vyhledávání a poté klikněte na tlačítko Hledat.

 7. Po zobrazení výsledků hledání máte několik možností:

  • Pokud chcete výsledky hledání uložit, klikněte na možnost Uložit výsledky a poté v dialogovém okně Uložit výsledky hledání objektu GPO zadejte název uložených výsledků a klikněte na možnost Uložit.

  • Na určitý objekt GPO nalezený při hledání přejdete dvojitým kliknutím na tento objekt v seznamu nalezených objektů GPO.

  • Kliknutím na možnost Vymazat odstraníte výsledky hledání.

Další informace

 • Dialogové okno vyhledávání můžete také otevřít kliknutím pravým tlačítkem na strukturu domén, následovaným kliknutím na možnost Hledat. V tomto případě se hledání objektů GPO v této doméně přepne do režimu Všechny domény v této struktuře.

 • Pokud je určité nastavení zásad povoleno a pak je veškeré nastavení zásad pro tuto příponu odebráno, může u určitých typů nastavení dojít k zobrazení nesprávných výsledků hledání. Je to způsobeno tím, že přípona objektu GPO je označena jako aktivní. Mezi přípony s tímto chováním patří Nastavení zabezpečení, Instalace softwaru, Přesměrování složky, Údržba aplikace Internet Explorer a Šifrování systému souborů (EFS).

Další odkazy


Obsah