Položka cílení na přítomnost zařízení PCMCIA umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se v počítači provádějícím zpracování nachází alespoň jedna patice PCMCIA. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se v počítači provádějícím zpracování nenachází žádné patice PCMCIA.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Patice PCMCIA je rozpoznána jako přítomná, pokud jsou nainstalovány její ovladače a patice správně funguje.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah