Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb sdílených síťových složek. U počítačů toto rozšíření umožňuje:

 • vytvoření sdílené složky a konfiguraci jejích vlastností;

 • změnu cesty ke sdílené složce pomocí nahrazení sdílené složky;

 • odstranění (zrušení sdílení) nebo změnu limitu uživatelů, výčtu na základě přístupu a komentáře pro:

  • sdílenou složku,

  • všechny sdílené složky kromě skrytých,

  • všechny skryté složky kromě sdílených složek správy označených písmenem jednotky,

  • všechny sdílené složky správy označené písmenem jednotky,

  • všechny sdílené složky.

Poznámky
 • Sdílené síťové složky umožňují vytvářet, upravovat nebo odstraňovat sdílené body, ale nelze vytvořit nebo odstranit složky, na které směřují. Pokud chcete vytvořit sdílený bod, musí složka určená ke sdílení již existovat v počítačích, ve kterých je použit objekt zásad skupiny. Jestliže je sdílená složka odstraněna, je sdílený bod směřující ke složce odebrán, ale složka a její obsah nejsou odstraněny.
 • Informace o způsobu použití položky předvoleb pro složku k vytvoření nebo odstranění složek pomocí zásad skupiny naleznete v tématu Rozšíření složek.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb sdílené síťové složky. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace počítače

   └ Předvolby

      └ Nastavení systému Windows

         └ Sdílené síťové složky

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah