Migrační tabulka se používá při kopírování nebo importu objektů zásad skupiny (GPO) z jedné domény nebo struktury domén do druhé. Klíčovým problémem při migrování objektů zásad skupiny (GPO) z jedné domény nebo struktury domén do jiné je to, že některé informace v objektech GPO jsou specifické pro doménu nebo strukturu domén, ve které byl daný objekt GPO vytvořen. Při převodu objektu GPO do nové domény nebo struktury domén nemusí být vždy výhodné nebo dokonce možné použít stejná nastavení. Pomocí migrační tabulky můžete propojit uživatele, skupiny, počítače a cesty UNC ve zdrojovém objektu GPO s novými hodnotami v cílovém objektu GPO.

Migrační tabulky lze vytvářet pomocí editoru migračních tabulek.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Další odkazy


Obsah