Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb souborů. U počítačů nebo uživatelů toto rozšíření umožňuje:

  • kopírování souboru (nebo více souborů v jedné složce) do nového umístění a následnou konfiguraci atributů těchto souborů; podle potřeby jsou vytvořeny nové podsložky;

  • odstranění souboru (nebo více souborů v jedné složce) a jeho nahrazení kopií souboru ze zdrojové složky;

  • změnu atributů souboru (nebo více souborů v jedné složce);

  • odstranění souboru (nebo více souborů v jedné složce);

  • změnu atributů, nahrazení nebo odstranění všech souborů s určitou příponou v jedné složce;

  • změnu atributů, nahrazení nebo odstranění všech souborů v určité složce.

Poznámka

Chcete-li konfigurovat složky a nikoli jednotlivé soubory, vyhledejte informace v tématu Rozšíření složek.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb souboru. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení systému Windows

         └ Soubory

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah