Položka cílení na organizační jednotku umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že je daný uživatel nebo počítač členem organizační jednotky určené v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud uživatel nebo počítač není členem organizační jednotky určené v položce cílení.

Organizační jednotka

Organizační jednotka, u níž má být rozpoznáno členství. Při porovnávání se nerozlišují velká a malá písmena. Můžete zadat organizační jednotku s neúplným názvem (Podřízená_jednotka), částečně kvalifikovaným názvem (OU=Organizační_jednotka,OU=Podřízená_jednotka) nebo plně kvalifikovaným názvem (OU=Organizační_jednotka,OU=Podřízená_jednotka,DC=Řadič_domény,DC=Společnost,DC=com).

Poznámka

Do pole Organizační jednotka je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Pouze přímý člen

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vrátí položka cílení hodnotu Pravda pouze v případě, že je uživatel nebo počítač přímým členem určené organizační jednotky. Jestliže uživatel nebo počítač členství zdědil, vrátí položka cílení hodnotu Nepravda.

Uživatel v organizační jednotce

Po kliknutí na tuto možnost porovná položka cílení určenou organizační jednotku s organizační jednotkou, jejímž členem je uživatel.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici pouze u položek předvoleb v uzlu Konfigurace uživatele.

Počítač v organizační jednotce

Po kliknutí na tuto možnost porovná položka cílení určenou organizační jednotku s organizační jednotkou, jejímž členem je počítač.

Poznámka

Je nutné zvolit možnost Uživatel v organizační jednotce nebo Počítač v organizační jednotce.

Další informace

  • Jestliže uživatel nebo počítač není členem organizační jednotky, ale je členem skupiny zabezpečení, která je členem organizační jednotky, není uživatel nebo počítač členem dané organizační jednotky.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah