Položka cílení na režim zpracování umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se režim zpracování zásad skupiny nebo podmínky v počítači provádějícím zpracování shodují alespoň s jednou hodnotou zadanou v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, bude položka předvoleb použita pouze v případě, že se režim zpracování zásad skupiny nebo podmínky v počítači provádějícím zpracování neshodují s žádnou hodnotou zadanou v položce cílení.

Synchronní

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, určí položka cílení, zda jsou zásady skupiny zpracovávány synchronně. Synchronní zpracování zajišťuje, že je před umožněním přihlášení uživatele nebo zobrazením plochy uživatele dokončeno zpracování zásad skupiny pro spuštění počítače a přihlášení uživatele.

Asynchronní

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, určí položka cílení, zda jsou zásady skupiny zpracovávány asynchronně. Asynchronní zpracování umožňuje přihlášení uživatele během zpracování zásad skupiny počítače. To znamená, že plocha daného uživatele (po přihlášení) může být zavedena při zpracování uživatelských zásad skupiny.

Pozadí

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, určí položka cílení, zda jsou zásady skupiny zpracovávány na pozadí. Ke zpracování zásad skupiny na pozadí, označovanému také jako aktualizace na pozadí, dochází každých 90 až 120 minut a je při něm u uživatele nebo počítače použito nové nastavení.

Podmínky zpracování

U libovolného z následujících políček, která jsou zaškrtnuta, určí položka cílení, zda je příslušná podmínka zpracování v platnosti:

  • Vynucená aktualizace: Aktualizace na pozadí byla vynucena.

  • Přechod připojení: Došlo ke změně rychlosti připojení mezi aktuálním a dřívějším použitím zásad skupiny.

  • Beze změn: U počítače nebo uživatele není použito žádné nové nastavení zásad skupiny.

  • Přechod výsledné sady zásad: Došlo ke změně protokolování výsledné sady zásad mezi aktuálním a dřívějším použitím zásad skupiny.

  • Pomalé připojení: Zásady skupiny jsou použity prostřednictvím pomalého připojení k síti.

  • Nouzové spuštění: Systém Windows pracuje v nouzovém režimu.

  • Podrobné protokolování: Je povoleno podrobné protokolování.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah