Položky předvoleb registru můžete uspořádat do složek označovaných jako kolekce, díky nimž můžete použít stejné cílení na všechny položky registru v kolekci nebo napodobit strukturu nastavení v registru. Struktura kolekcí položek předvoleb registru nemá žádný vliv na pozici klíčů a hodnot v registru systému Windows.

Vytvoření nové kolekce položek předvoleb registru
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

  3. Klikněte na uzel Registr nebo na složku kolekce v uzlu pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Položka kolekce.

  4. Zadejte název složky kolekce.

  5. Nová kolekce se zobrazí ve stromu konzoly.

  6. Chcete-li vytvořit položku registru nebo podsložku v této složce kolekce, klikněte na složku kolekce pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Položka registru nebo Položka kolekce, nebo do této složky kolekce přetáhněte existující položky registru nebo kolekce.

Další informace

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah