Položka cílení na operační systém umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že název produktu, verze nebo edice operačního systému počítače provádějícího zpracování nebo role počítače odpovídá hodnotám uvedeným v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, bude položka předvoleb použita pouze v případě, že název produktu, verze či edice operačního systému nebo role počítače neodpovídá hodnotám uvedeným v položce cílení.

Produkt

Název produktu operačního systému

Edice

Edice produktu, například Enterprise, Standard nebo Web

Verze

Verze produktu. Pokud není požadovaná aktualizace Service Pack v seznamu zobrazena, zadejte do pole úplný název aktualizace Service Pack (například Service Pack 3).

Role počítače

Role daného počítače. Počítač se spuštěným systémem Windows má jednu ze tří rolí:

  • Pracovní stanice: počítač připojený k doméně, v němž je spuštěna libovolná verze systému Windows® 7, Windows Vista® Windows XP.

  • Členský server: počítač připojený k doméně, v němž je spuštěna libovolná verze systému Windows Server® 2008 R2, Windows Server 2008 Windows Server 2003.

  • Řadič domény: Počítač, ve kterém je spuštěna libovolná verze systému Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003 a který je hostitelem adresářové služby Active Directory® pro doménu.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah