Soubory klasických šablon pro správu (nazývané také soubory ADM) nepoužívají formát XML. V dřívějších verzích nástroje pro správu zásad skupiny (který byl dříve označován jako Editor objektů zásad skupiny) se toto nastavení zobrazovalo pod uzlem Šablony pro správu.

Současná verze souborů Šablon pro správu (nazývaných soubory ADMX) používá formát XML. V Konzole pro správu zásad skupiny se toto nastavení zobrazuje pod uzlem Šablony pro správu. Konzola pro správu zásad skupiny však stále rozpoznává soubory ADM a zobrazuje toto nastavení pod uzlem Klasické šablony pro správu, který je podřízeným uzlem uzlu Šablony pro správu.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Přidávání a odebírání klasických šablon pro správu

Filtrace klasických šablon pro správu


Obsah