Zásady skupiny v systému Windows Server® 2008 R2 poskytují podporu pro součást Prostředí Windows PowerShell, což je prostředí příkazového řádku a skriptovací jazyk systému Windows. Rutiny zásad skupiny prostředí Prostředí Windows PowerShell lze použít k automatizaci mnoha stejných úloh pro objekty zásad skupiny založené na doméně (GPO), které jsou prováděny v uživatelském rozhraní pomocí konzoly Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC).

Úlohy, které lze provést

 • Údržba objektů GPO: Vytváření, odebrání, zálohování a import objektů GPO

 • Přidružení objektů Objekty zásad skupiny (GPO) ke kontejnerům adresářové služby Active Directory®: Vytváření, aktualizace a odebrání odkazů zásad skupiny

 • Nastavení oprávnění u objektů zásad skupiny

 • Změna příznaků dědičnosti u organizačních jednotek a domén služby Active Directory

 • Konfigurace nastavení zásad založených na registru a nastavení registru předvoleb zásad skupiny: Aktualizace, načtení a odstranění

 • Vytváření objektů GPO Starter

Pro zajištění těchto úloh obsahuje systém Windows Server 2008 R2 více než 20 rutin zásad skupiny. Každá rutina je jednoduchý nástroj příkazového řádku s jedinou funkcí. Pomocí kombinací rutin můžete automatizovat složitější úlohy. Můžete také kombinací akcí s naplánovanými úlohami zajistit, že konkrétní úlohy správy zásad skupiny proběhnou v požadovaném čase. Můžete například zálohovat objekt GPO, vyexportovat výsledky do souboru a poté připojit tento soubor při každém zálohování. Tak vytvoříte sestavu pro každou naplánovanou zálohu.

Používání rutin pro zásady skupiny

Důležité informace
 • Chcete-li používat rutiny zásad skupiny prostředí Prostředí Windows PowerShell, musí být spuštěn systém Windows Server 2008 R2 na řadiči domény nebo na členském serveru s nainstalovanou konzolou GPMC, nebo musí být spuštěn systém Windows® 7 s nainstalovanými Nástroji pro vzdálenou správu serveru (RSAT). Nástroje RSAT zahrnují konzolu GPMC.
 • Je také nutné importovat modul zásad skupiny před použitím rutin, na začátku každého skriptu, který je používá, a na začátku každé relace prostředí Prostředí Windows PowerShell.
Import modulu zásad skupiny
 1. Otevřete nástroj Prostředí Windows PowerShell. Chcete-li spustit nástroj Prostředí Windows PowerShell, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství, přejděte na položku Prostředí Windows PowerShell a pak klikněte na možnost Windows PowerShell V2.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz Import-Module GroupPolicy –verbose

  Důležité informace

  Tyto kroky je nutné provést, pokud otevřete relaci prostředí Prostředí Windows PowerShell a chcete používat rutiny zásad skupiny.

Zobrazení seznamu rutin zásad skupiny
 • Na příkazovém řádku prostředí Prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz Get-Command *GP* -commandtype cmdlet

Zobrazení nápovědy pro rutiny zásad skupiny
 • Na příkazovém řádku prostředí Prostředí Windows PowerShell proveďte následující akce:

  • Chcete-li zobrazit základní nápovědu, zadejte příkaz Get-Help <cmdlet_name>.

  • Chcete-li zobrazit podrobnou nápovědu, zadejte příkaz Get-Help <cmdlet_name> -detailed.

  • Chcete-li zobrazit odbornou nápovědu, zadejte příkaz Get-Help <cmdlet_name> -full.

Další informace

Pomocí rutin GPRegistryValue můžete změnit nastavení zásad založených na registru a pomocí rutin GPPrefRegistryValue můžete změnit položky předvoleb registru. Informace o klíčích registru, které jsou přidruženy k nastavení zásad založených na registru, naleznete v tématu Referenční informace o nastavení zásad skupiny https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131389. Tyto referenční informace jsou k dispozici jako tabulka ke stažení.

Další odkazy


Obsah