Položka cílení na paměť RAM umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že celkové množství fyzické paměti u počítače provádějícího zpracování je větší než nebo rovno hodnotě zadané v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze celkové množství fyzické paměti u počítače provádějícího zpracování je menší než hodnota zadaná v položce cílení.

MB

Celkové množství fyzické paměti zadané v megabajtech (MB). Jeden gigabajt (GB) fyzické paměti je zadán jako hodnota 1 024. Čtyři gigabajty fyzické paměti jsou zadány jako hodnota 4 096.

Poznámka

Do pole MB je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah