Konzola Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC) uchovává objekty GPO Starter ve složce s názvem StarterGPOs, která je umístěna ve sdílené složce sysvol nacházející se na řadičích domény.

Poznámka

Tuto složku konzola GPMC hledá, kliknete-li v uživatelském rozhraní na položku Objekty GPO Starter. Pokud tato složka neexistuje, zobrazí konzola GPMC tlačítko Vytvořit složku objektu GPO Starter. Kliknete-li na tlačítko Vytvořit složku objektu GPO Starter, vytvoří se umístění úložiště Objekty GPO Starter.

Vytvoření a úpravy objektu GPO Starter

Vytvoření objektu GPO Starter
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Objekty GPO Starter a poté klikněte na příkaz Nový.

 3. V dialogovém okně Nový objekt GPO Starter zadejte do pole Název název objektu GPO Starter. Do pole Komentáře můžete případně zadat komentáře.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava objektu GPO Starter
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt GPO Starter, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 3. Ve stromu konzoly klikněte pod složkou Šablony pro správu na složku obsahující nastavení zásad, která chcete konfigurovat.

 4. Ve sloupci Nastavení kliknutím na název nastavení zásad zobrazte popis tohoto nastavení zásad.

 5. Pokud chcete změnit nastavení zásad, dvakrát klikněte na jeho název.

 6. V dialogovém okně nastavení zásad klikněte na jednu z následujících možností:

  • Není nakonfigurováno: Registr není změněn.

  • Povoleno: Registr odráží skutečnost, že bylo vybráno nastavení zásad.

  • Zakázáno: Registr odráží skutečnost, že nebylo vybráno nastavení zásad.

 7. Vyberte libovolné další dostupné možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

Další odkazy


Obsah