Položka cílení na doménu umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že je daný uživatel přihlášen k doméně určené v položce cílení nebo že je počítač členem takové domény. Je-li vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud uživatel není přihlášen k doméně nebo určené v položce cílení nebo pokud počítač není členem takové domény.

Název domény

Název pro rozhraní NetBIOS, se kterým je porovnáváno členství v doméně.

Poznámka

Do pole Název domény je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Uživatel přihlášený k doméně

Po kliknutí na tuto možnost porovná položka cílení zadaný název domény s doménou, ke které je přihlášen koncový uživatel. Jedná se také o doménu, v níž je koncový uživatel členem, a při porovnávání je použita proměnná %LogonDomain%.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici pouze u položek předvoleb v uzlu Konfigurace uživatele.

Počítač v doméně

Po kliknutí na tuto možnost porovná položka cílení zadaný název domény s doménou, do které počítač patří. Při porovnávání je použita proměnná %DomainName%.

Poznámka

Je nutné zvolit možnost Uživatel přihlášený k doméně nebo Počítač v doméně.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Políčka u položek Název počítače (pouze NetBIOS), Doména, Server, Terminálová relace a Uživatel (není-li vyplněno pomocí identifikátoru zabezpečení SID) zaměřená na položky akceptují zástupné znaky s jedním (?) i více znaky (*).

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah