Položka cílení na rozsah adres MAC umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se některá z adres MAC počítače provádějícího zpracování nachází v rozsahu zadaném v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se žádná adresa MAC počítače provádějícího zpracování nenachází v rozsahu zadaném v položce cílení.

Rozsah adres MAC

Rozsah, s nímž jsou porovnávány adresy MAC počítače, který provádí zpracování. Zahrnuty jsou i počáteční a koncové body rozsahu. Zadáním stejných hodnot do obou polí můžete zadat jednu adresu.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah