Pomocí postupů uvedených v této kapitole můžete upravit uživatelské rozhraní konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC).

Postup nastavení možností uživatelského rozhraní
 1. Otevřete konzolu GPMC.

 2. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Kliknutím na jednu nebo více následujících karet přizpůsobíte uživatelské rozhraní konzoly GPMC:

  Na kartě Sloupce:

  1. V rozevíracím seznamu Umístění tabulky vyberte tabulku.

  2. V části Pořadí zobrazení sloupců zaškrtněte políčko vedle každého sloupce, který se má zobrazit.

  3. Vyberte sloupec a pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů nastavte pořadí těchto sloupců.

  4. Zopakujte kroky 2 a 3 pro všechny tabulky v seznamu Umístění tabulky, které chcete změnit, a nakonec klikněte na tlačítko OK.

  5. Výchozí možnost Uložit vlastní nastavení pořadí a velikosti sloupců způsobuje, že si systém zapamatuje nastavené pořadí a velikosti sloupců. Pokud nechcete, aby se tyto volby uchovávaly, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Na kartě Vytváření sestav zvolte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete, aby konzola GPMC používala místní soubory ADM, vyberte možnost Výchozí. Pokud konzola GPMC nenalezne soubor ADM v místním počítači, bude hledat ve složce objektů GPO ve složce sysvol.

  • Pokud chcete zadat vlastní umístění, které bude mít přednost před výchozím umístěním, vyberte možnost Vlastní a zadejte umístění souborů ADM.

   Důležité informace

   Tento postup platí pouze pro soubory ADM, nikoli pro nové soubory ADMX v systému Windows® 7 nebo Windows Vista®. Umístění souborů ADMX nelze měnit. Konzola GPMC automaticky načte soubory ADMX z místního úložiště nebo z centrálního úložiště založeného na doméně.

  Na kartě Obecné zvolte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete zobrazit pouze doménové struktury a domény s dvousměrnou důvěryhodností vůči doméně uživatele, vyberte možnost Zapnout kontrolu důvěryhodnosti. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

  • Pokud chcete, aby se názvy řadičů názvů domény zobrazovaly v konzole GPMC v závorkách za každou doménou, vyberte možnost Po názvech domény zobrazovat řadiče domény.

  • Pokud chcete, aby se zobrazovalo dialogové okno s potvrzením rozlišující mezi objekty GPO a propojením GPO pokaždé, když bude v konzole GPMC vybrán objekt GPO nebo propojení GPO, vyberte možnost Zobrazit dialog s potvrzením rozlišující mezi objekty GPO a propojením GPO. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Další informace

 • Konzola Správa zásad skupiny (GPMC) používá k zobrazení popisných názvů nastavení zásad při vytváření HTML zpráv pro objekty GPO, modelování zásad skupiny a výsledky zásad skupiny soubory s příponami ADM a ADMX/ADML. Tyto možnosti vám umožňují stanovit umístění, ze kterého bude konzola GPMC načítat pouze soubory ADM.

 • Pokud přidáte nebo upravíte soubor ADM nebo ADMX ve stávajícím umístění, bude nutné konzolu GPMC restartovat, aby se při zobrazování sestav HTML tyto změny v souborech ADM a ADMX projevily.

 • Konzola GPMC nekopíruje soubory ADM a ADMX do složky sysvol.

Další odkazy


Obsah