Rozšíření Možnosti sítě umožňuje z jednoho místa vytvářet, upravovat a odstraňovat telefonická připojení sítě a připojení k virtuální privátní síti (VPN). Před vytvořením položky předvoleb možností sítě byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Konfigurace položky telefonického připojení

Vytvoření nové položky předvoleb telefonického připojení
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Možnosti sítě, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Telefonické připojení.

  4. Na kartě Telefonické připojení vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení telefonického připojení k síti, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení telefonického připojení k síti v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již telefonické připojení k síti existuje.

Vytvořit

Vytvoření nového připojení k síti. Pokud již připojení se stejným názvem existuje, neupravujte jej.

Odstranit

Odstranění připojení k síti se stejným názvem. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud připojení neexistuje.

Nahradit

Odstranění a opětovné vytvoření připojení k síti. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k připojení. Pokud připojení neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové připojení.

Aktualizovat

Přejmenování nebo úprava připojení k síti. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud připojení neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové připojení.

Nastavení telefonického připojení k síti

Připojení uživatele

Pomocí tohoto nastavení lze nově vytvořené nebo aktualizované připojení nastavit tak, aby se zobrazilo pouze pro vybraného uživatele.

Připojení pro všechny uživatele

Pomocí tohoto nastavení lze nově vytvořené nebo aktualizované připojení nastavit tak, aby se zobrazilo pro všechny uživatele počítače.

Název připojení

Text sloužící jako název připojení. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3. Telefonické připojení k síti je možné importovat do položky předvoleb Telefonické připojení. Kliknutím na tlačítko Procházet (…) zobrazíte seznam telefonických připojení k síti pro aktuální počítač.

Telefonní číslo

Text označující telefonní číslo, které se k připojení používá. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další požadavky

  • Položky předvoleb telefonického připojení a připojení k síti VPN nejsou podporovány instalací jádra serveru operačního systému Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server 2008.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah