V Konzole pro správu zásad skupiny se všechna nastavení zásad Klasické šablony pro správu zobrazují pod uzlem Klasické šablony pro správu, který je podsložkou uzlu Šablony pro správu. Toto zobrazení zahrnuje spravovaná nastavení zásad a nastavení předvoleb obsažená ve všech klasických šablonách pro správu (nazývaných také soubory ADM). Možnosti filtrace obsažené v Konzole pro správu zásad skupiny platí pouze pro šablony pro správu (soubory ADMX), ale neplatí pro klasické šablony pro správu.


Obsah