Položky předvoleb mapování jednotky umožňují vytvářet, nahrazovat, aktualizovat a odstraňovat jednotky a jejich přidružené vlastnosti. Před vytvořením položky předvoleb mapování jednotky byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky mapované jednotky

Vytvoření nové položky předvoleb mapované jednotky
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Mapování jednotek pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Mapovaná jednotka.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti jednotky vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení mapování jednotky, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení mapování jednotky v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již písmeno jednotky existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou mapovanou jednotku pro uživatele.

Odstranit

Odebere mapovanou jednotku u uživatelů.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří mapované jednotky pro uživatele. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k mapované jednotce. Pokud mapování jednotky neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové mapování jednotky.

Aktualizovat

Změní nastavení existující mapované jednotky pro uživatele. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u mapované jednotky. Pokud mapování jednotky neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové mapování jednotky.

Nastavení mapování jednotky

Umístění

Chcete-li konfigurovat nové mapování jednotky nebo znovu vytvořit mapování jednotky, zadejte plně kvalifikovanou cestu UNC ke sdílené síťové složce (například \\server\název_sdílené_složky, \\server\skrytá_sdílená_složka$ nebo \\server\název_sdílené_složky\název_složky).

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Chcete-li změnit existující mapování jednotky (identifikované písmenem jednotky), ponechejte toto pole prázdné.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Znovu připojit

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uložit tuto mapovanou jednotku do nastavení uživatele a obnovit ji při každém následném přihlášení. V opačném případě je jednotka namapována, nikoli však uložena do nastavení uživatele.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Označit jako

Chcete-li zadat popisné označení, které se zobrazí vedle písmene jednotky, zadejte popisek do tohoto pole.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Písmeno jednotky

Vyberte mapované jednotky (identifikované písmenem jednotky) ke konfiguraci:

 • Chcete-li k mapované jednotce přiřadit první písmeno, které je k dispozici, vyberte možnost Použít první dostupné počínaje písmenem a potom vyberte písmeno jednotky, u kterého začne kontrola dostupnosti. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

 • Chcete-li k mapované jednotce přiřadit určité písmeno, vyberte možnost Použít a potom vyberte písmeno jednotky. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat a pokud jste zadali umístění.

 • Chcete-li změnit existující mapování jednotky (identifikované písmenem jednotky), vyberte možnost Existující a potom vyberte písmeno jednotky. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je pole Umístění prázdné a je vybrána akce Aktualizovat.

 • Chcete-li odstranit všechna mapování jednotek od konkrétního písmene dále, vyberte možnost Odstranit vše počínaje písmenem a potom vyberte písmeno jednotky, u nějž chcete začít odstraňování mapování jednotek. Fyzické jednotky jsou přeskočeny bez zobrazení chyby. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Odstranit.

 • Chcete-li odstranit určitou mapovanou jednotku, vyberte možnost Odstranit a potom vyberte písmeno jednotky. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Odstranit.

Připojit jako

Chcete-li implementovat mapování jednotky pomocí jiných pověření, než jsou pověření aktuálně přihlášeného uživatele, zadejte pověření, která chcete použít. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Skrýt nebo zobrazit tuto jednotku

Umožňuje konfiguraci zobrazení mapované jednotky:

 • Nechcete-li provést žádnou změnu zobrazení mapované jednotky, vyberte možnost Beze změny. Tato možnost nemá přednost před nastavením Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky.

 • Chcete-li zabránit zobrazení jednotky v Průzkumníkovi Windows, vyberte možnost Skrýt tuto jednotku. Tato možnost má přednost před nastavením Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky.

 • Chcete-li povolit zobrazení této jednotky v Průzkumníkovi Windows, vyberte možnost Zobrazit tuto jednotku. Tato možnost má přednost před nastavením Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky

Umožňuje konfiguraci zobrazení všech mapovaných a fyzických jednotek v Průzkumníkovi Windows. Možnosti jsou srovnatelné s možnostmi uvedenými u položky Skrýt nebo zobrazit tuto jednotku, vztahují se však globálně na všechny jednotky.

Další informace

 • Možnosti Skrýt nebo zobrazit tuto jednotku mají přednost před možnostmi Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky. Jestliže je například u položky předvoleb mapování jednotky nastavena možnost Skrýt nebo zobrazit tuto jednotku na hodnotu Skrýt tuto jednotku a možnost Skrýt nebo zobrazit všechny jednotky je nastavena na hodnotu Zobrazit všechny jednotky, jsou zobrazeny všechny jednotky s výjimkou jednotky označené jako skryté.

 • Položku předvoleb mapování jednotky můžete vedle mapované jednotky použít ke konfiguraci zobrazení fyzické jednotky. Chcete-li to provést, vyberte akci Aktualizovat, ponechejte pole Umístění prázdné, vyberte písmeno fyzické jednotky a potom nakonfigurujte možnosti Skrýt nebo zobrazit tuto jednotkuSkrýt nebo zobrazit všechny jednotky.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah