Funkce importu a exportu objektů GPO Starter umožňuje snadné sdílení těchto objektů s dalšími prostředími.

Import objektu GPO Starter
  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Klikněte na uzel Objekty GPO Starter.

  2. Klikněte na tlačítko Načíst soubor CAB. Pak klikněte na tlačítko Vyhledat soubor CAB.

  3. Pomocí dialogového okna Načíst objekt GPO Starter vyhledejte soubor CAB objektu GPO Starter, který chcete načíst. Klikněte na název souboru a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

  4. Kliknutím na tlačítko OK dokončete import.

Export objektu GPO Starter

  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Klikněte na uzel Objekty GPO Starter.

  2. Klikněte na tlačítko Uložit jako soubor CAB.

  3. V okně Uložit objekt GPO Starter jako soubor CAB zadejte do pole Název souboru požadovaný název souboru. Pokud chcete změnit umístění pro uložení souboru CAB, můžete kliknout na tlačítko Procházet složky.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.


Obsah