Položka předvoleb souboru INI umožňuje přidat nebo nahradit vlastnost v souboru konfiguračních nastavení (INI) či v souboru informací instalačního programu (INF) nebo odstranit vlastnost, oddíl nebo celý soubor INI či INF. (Chcete-li zkopírovat libovolný typ souboru do nového umístění nebo změnit jeho atributy, vyhledejte informace v tématu Rozšíření souborů.)

Každý oddíl v souboru INI nebo INF používá následující formát:

[SectionName]
PropertyName1=PropertyValue1
PropertyName2=PropertyValue2

Před vytvořením položky předvoleb souboru INI byste měli zkontrolovat chování každé akce možné u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky souboru INI

Vytvoření nové položky předvoleb souboru INI
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Soubory INI pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Soubor INI.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti souboru INI vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení souboru konfiguračních nastavení (INI) nebo souboru informací instalačního programu (INF), které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení souboru INI v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již vlastnost existuje.

Vytvořit

Přidá a nakonfiguruje vlastnost v souboru INI či INF pro počítače nebo uživatele. Pokud soubor neexistuje, bude vytvořen.

Odstranit

Odebere vlastnost nebo oddíl ze souboru INI či INF nebo odstraní soubor INI či INF pro počítače nebo uživatele.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří vlastnost v souboru INI či INF pro počítače nebo uživatele. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis vlastnosti. Pokud vlastnost neexistuje, akce Nahradit ji vytvoří.

Aktualizovat

Tato akce má stejný účinek jako akce Nahradit.

Nastavení souboru INI

Cesta k souboru

Zadejte cestu k souboru INI nebo INF z hlediska klienta. Nezadávejte uvozovky. Pokud soubor a nadřazené složky neexistují, budou vytvořeny.

Název oddílu

Zadejte název oddílu v souboru, ve kterém chcete vlastnost nakonfigurovat nebo ze kterého chcete vlastnost odstranit. Chcete-li odstranit celý soubor INI nebo INF, ponechejte toto pole prázdné.

Název vlastnosti

Zadejte název vlastnosti, kterou chcete nakonfigurovat nebo odstranit. Chcete-li odstranit celý oddíl souboru nebo celý soubor, ponechejte toto pole prázdné.

Hodnota vlastnosti

Zadejte hodnotu pro vlastnost. Hodnoty mohou zahrnovat uvozovky, avšak ty jsou obvykle odebrány během čtení hodnot aplikací nebo operačním systémem. Všechny hodnoty se interpretují jako text.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Důležité informace
 • Zůstane-li toto pole prázdné, bude vlastnost nakonfigurována s prázdnou hodnotou, což se interpretuje, jako by vlastnost neexistovala.
 • Toto pole je zakázáno, dokud nezadáte vlastnost.

Další informace

 • Každé z polí Název oddílu, Název vlastnosti a Hodnota vlastnosti je zakázáno, dokud nezadáte text do předchozího pole.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah