Položka cílení na přenosný počítač umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů, pouze pokud je počítač provádějící zpracování označen jako přenosný počítač ve svém aktuálním hardwarovém profilu nebo pokud je označen jako přenosný počítač se stavem dokování zadaným v položce cílení. Jestliže je vybrána položka Není, umožňuje položka cílení použití položky předvoleb, pouze pokud počítač provádějící zpracování není označen jako přenosný počítač ve svém aktuálním hardwarovém profilu nebo pokud se stav dokování liší od stavu dokování zadaného v položce cílení.

Stav dokování

Chcete-li povolit použití položky předvoleb, pouze pokud je počítačem provádějícím zpracování přenosný počítač, který má zadaný stav dokování, vyberte stav dokování. Můžete vybrat libovolnou kombinaci stavů dokování:

  • Dokovaný

  • Nedokovaný

  • Neznámé

Poznámka

Výběr stavu dokování v položce cílení je volitelný. Nejsou-li vybrány žádné stavy nebo jsou-li vybrány všechny stavy, zjišťuje položka cílení pouze to, zda je počítačem provádějícím zpracování přenosný počítač.

Další informace

  • Pro cílení přenosných počítačů může být užitečné také cílení na přítomnost baterie a na přítomnost zařízení PCMCIA.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah