Rozšíření předvoleb tiskáren umožňuje vytvořit, nakonfigurovat a odstranit tiskárny TCP/IP prostřednictvím položky předvoleb tiskárny TCP/IP. Před vytvořením položky předvoleb tiskárny TCP/IP byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky tiskárny TCP/IP

Vytvoření nové položky předvoleb tiskárny TCP/IP
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Tiskárny, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Tiskárna TCP/IP.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti tiskárny TCP/IP vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení tiskárny TCP/IP, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení tiskárny TCP/IP v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již připojení tiskárny existuje.

Vytvořit

Vytvoří nové připojení tiskárny TCP/IP. Pokud již připojení tiskárny TCP/IP se stejnou IP adresou existuje, nebude změněno.

Odstranit

Odebere připojení tiskárny TCP/IP se stejnou IP adresou. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud připojení tiskárny TCP/IP neexistuje.

Důležité informace

Tato akce neodebere ovladač nebo port tiskárny. Je odebráno pouze připojení tiskárny TCP/IP.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří připojení tiskárny TCP/IP. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k připojení tiskárny TCP/IP. Pokud připojení tiskárny TCP/IP neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové připojení tiskárny TCP/IP.

Aktualizovat

Změní připojení tiskárny TCP/IP. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud připojení tiskárny TCP/IP neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové připojení tiskárny TCP/IP.

Nastavení tiskárny TCP/IP

IP adresa nebo Název DNS

Zadejte IP adresu vzdálené tiskárny. Nebo zaškrtněte políčko Použít název DNS a zadejte její úplný název domény.

Důležité informace

Rozšíření předvoleb tiskáren používá adresu TCP/IP nebo název DNS k určení, zda tiskárna TCP/IP existuje, pokud není zadán místní název.

Poznámka

IPv6 adresy nejsou podporovány.

Místní název

Zadejte místní název cílového připojení tiskárny TCP/IP. Rozšíření předvoleb vytvoří nové připojení tiskárny TCP/IP s tímto názvem, pokud dosud neexistuje. Jestliže připojení tiskárny TCP/IP s tímto názvem existuje, použije rozšíření předvoleb tiskárnu TCP/IP s tímto názvem jako cíl požadované akce. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Důležité informace

Rozšíření předvoleb tiskáren používá místní název (pokud je zadán) k určení, zda tiskárna TCP/IP existuje. V opačném případě provádí rozšíření předvoleb toto určení na základě adresy TCP/IP nebo názvu DNS.

Cesta k tiskárně

Zadejte úplnou cestu UNC k připojení sdílené tiskárny nebo klikněte na tlačítko Procházet (…) a vyberte je. Rozšíření předvoleb používá toto sdílené připojení jako zdroj instalace ovladače tiskárny.

Nastavit tuto tiskárnu jako výchozí

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte místní tiskárnu jako výchozí tiskárnu systému Windows pro aktuálního uživatele.

Pouze pokud není místní tiskárna k dispozici

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li obejít změnu výchozí tiskárny v případě, že v počítači není nakonfigurována místní tiskárna. Toto nastavení není k dispozici, dokud nezaškrtnete políčko Nastavit tuto tiskárnu jako výchozí.

Důležité informace

Místní tiskárnou je libovolná tiskárna, která není připojena ke sdílené síťové tiskárně. Mezi místní tiskárny patří fyzické tiskárny připojené k paralelnímu a sériovému portu, portu USB, tiskárny TCP/IP a virtuální tiskárny nainstalované prostřednictvím softwaru.

Odstranit všechna připojení tiskáren IP

Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete odstranit všechna připojení tiskáren TCP/IP u aktuálního uživatele. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je akce položky předvoleb nastavena na hodnotu Odstranit.

Umístění

Zadejte text popisující umístění tiskárny. Tyto informace se zobrazí v poli Umístění tiskárny. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Komentáře

Zadejte text s dalšími komentáři k tiskárně. Tyto informace se zobrazí v poli Komentáře tiskárny. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Nastavení portů

Pomocí položky Nastavení portů můžete nakonfigurovat nastavení portů nad rámec standardního výchozího nastavení. Dostupné nastavení zahrnuje položky Protokol, Nastavení protokolu Raw, Nastavení protokolu LPR a Stav protokolu SNMP.

Další informace

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah