K jednotlivým objektům GPO Starter je možné přidávat komentáře. Toto textové pole umožňuje dále zdokumentovat zamýšlené použití objektu GPO Starter nebo jména uživatele, který daný objekt GPO Starter aktualizoval naposledy. Komentáře objektů GPO Starter umožňují později pomocí filtrace na základě klíčových slov rychle vyhledávat odpovídající objekty GPO Starter.

Přidání komentáře k objektu zásad skupiny (GPO) Starter
  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt GPO Starter, ke kterému chcete přidat komentář, a potom klikněte na příkaz Upravit.

  3. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na název objektu GPO Starter a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klikněte na kartu Komentář.

  5. Do pole Komentář zadejte požadovaný komentář.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace


Obsah