Zkopírování objektu GPO Starter

  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt GPO Starter, který chcete zkopírovat, a potom klikněte na příkaz Kopírovat.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Objekt GPO Starter a poté klikněte na příkaz Vložit.

  4. Klikněte na tlačítko OK.


Obsah