U počítačů se systémem Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista® umožňují položky předvoleb okamžité úlohy (pro systém Windows Vista a novější) vytvářet úlohy, které mají být spuštěny okamžitě po aktualizaci zásady skupiny a potom odebrány. Položky předvoleb okamžité úlohy nenabízejí možnost výběru akcí nebo aktivačních událostí, protože vždy úlohu vytvářejí a potom ji po spuštění odstraňují.

Konfigurace položky okamžité úlohy (Windows Vista a novější)

Vytvoření nové položky předvoleb okamžité úlohy
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Naplánované úlohy, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Okamžitá úloha (Windows Vista a novější).

 4. V dialogovém okně Okamžitá úloha (Windows Vista a novější) - vlastnosti vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny nakonfigurovat:

  1. Na kartě Obecné zadejte Název pro úlohu, která má být nakonfigurována, a nastavte pro ni možnosti zabezpečení. (Další informace naleznete v části Obecná nastavení úlohy v tomto tématu.)

  2. Klikněte na kartu Podmínky a nakonfigurujte podmínky vyžadované ke spuštění úlohy. (Další informace naleznete v části Další nastavení úlohy v tomto tématu.)

  3. Klikněte na kartu Nastavení a zadejte libovolná další nastavení úlohy, která chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v části Další nastavení úlohy v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Obecná nastavení úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název

Zadejte název úlohy. Tento název se zobrazí v seznamu úloh v Plánovači úloh ve složce Nástroje pro správu. Chcete-li změnit nebo odstranit úlohu, musí se tento název shodovat s názvem existující úlohy zobrazeným v Plánovači úloh. Pokud položky předvoleb konfigurují úlohy se stejným názvem, může dojít ke konfliktu.

Popis

Zadejte popis úlohy. Tento popis mohou zobrazit uživatelé nebo počítače, u nichž je tato položka předvoleb použita.

Možnosti zabezpečení

Nakonfigurujte kontext zabezpečení, v němž je úloha spuštěna.

 • Jestliže je položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace počítače, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu zabezpečení účtu SYSTEM.

 • Je-li položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace uživatele, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu přihlášeného uživatele. Pokud nezadáte pověření, bude úloha spuštěna, pouze pokud bude uživatel přihlášen k počítači, bude však moci pokračovat i po odhlášení uživatele.

 • Chcete-li úlohu spustit v kontextu zabezpečení zadaného účtu (bez ohledu na to, zda je daný účet přihlášen), klikněte na tlačítko Změnit uživatele nebo skupinu, zadejte pověření daného účtu a potom klikněte na možnost Spustit nezávisle na přihlášení.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Skrytá

Nakonfigurujte, zda je úloha ve výchozím nastavení skrytá. V Plánovači úloh mohou koncoví uživatelé zobrazit skryté úlohy kliknutím na příkaz Zobrazit skryté úlohy v nabídce Zobrazit.

Konfigurovat pro

U počítačů se systémem Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista můžete omezit zobrazené možnosti na ty, které jsou k dispozici také v dřívějších operačních systémech. Využití této možnosti ale neznamená, že by úloha nebo položka předvoleb byla nakonfigurována pro spuštění v dřívějších operačních systémech.

Akce úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Úloha může spustit program, odeslat e-mail nebo zobrazit zprávu. Pokud konfigurujete úlohu spouštějící program, klikněte na kartě Akce na tlačítko Nová, vyberte položku Spustit program a nakonfigurujte následující možnosti:

Program či skript

Zadejte příkaz, který chcete spustit, bez uvedení argumentů.

Přidat argumenty (volitelné)

Zadejte požadované argumenty příkazového řádku.

Spustit v (volitelné)

Chcete-li určit pracovní adresář spouštěného příkazu (obvykle pro účely zajištění správného překladu relativních názvů souborů), zadejte pracovní adresář použitý při spuštění úlohy. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko.

Další nastavení úlohy

Konfigurací možností na kartě Podmínky můžete omezit podmínky, za kterých může být úloha spuštěna nebo za kterých může být počítač probuzen kvůli spuštění úlohy. Na kartě Nastavení můžete nakonfigurovat možnosti určující chování úlohy po dokončení, v případě výskytu problému nebo v situaci, kdy již je spuštěna instance dané úlohy.

Další požadavky

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah