U počítačů se systémem Windows Server® 2003 nebo Windows® XP umožňují položky předvoleb okamžité úlohy vytvářet úlohy, které se mají spustit okamžitě po aktualizaci zásad skupin - a potom odebrat. Položky předvoleb okamžité úlohy nenabízejí možnost výběru akcí, protože vždy úlohu vytvářejí a potom ji po spuštění odstraňují.

Konfigurace položky okamžité úlohy (Windows XP)

Vytvoření nové položky předvoleb okamžité úlohy
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Naplánované úlohy pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Okamžitá úloha (Windows XP).

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti okamžité úlohy (Windows XP) zadejte nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení úlohy v tomto tématu.)

 5. Klikněte na kartu Nastavení a zadejte libovolné další nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v části Další nastavení okamžité úlohy v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Nastavení úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název

Zadejte název okamžité úlohy. Tento název se zobrazí v seznamu okamžitých úloh v Ovládacích panelech uživatelů nebo počítačů. Pokud položky předvoleb konfigurují úlohy se stejným názvem, může dojít ke konfliktu.

Spustit

Zadejte příkaz, který chcete spustit, bez uvedení argumentů.

Argumenty

Zadejte požadované argumenty příkazového řádku.

Spouštěcí složka

Chcete-li určit pracovní adresář spouštěného příkazu (obvykle pro účely zajištění správného překladu relativních názvů souborů), zadejte pracovní adresář, který má být použit při spuštění úlohy. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko.

Komentáře

Zadejte popis úlohy. Tento popis mohou zobrazit uživatelé nebo počítače, u nichž je tato položka předvoleb použita.

Spustit jako

Nakonfigurujte kontext zabezpečení, v němž je úloha spuštěna.

 • Jestliže je položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace počítače, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu zabezpečení účtu SYSTEM.

 • Je-li položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace uživatele, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu přihlášeného uživatele. Úloha je spuštěna, pouze pokud je uživatel přihlášen k počítači, může však pokračovat i po odhlášení uživatele.

 • Chcete-li spustit úlohu v kontextu zabezpečení určeného účtu (a umožnit spuštění úlohy bez ohledu na to, zda je daný účet přihlášen), zaškrtněte políčko Spustit jako a zadejte pověření účtu.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Další nastavení okamžité úlohy

Na kartě Nastavení můžete konfigurovat nastavení určující chování úlohy po dokončení, pokud je počítač používán nebo za určitých podmínek napájení.

Další informace

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah