Zadání kategorií aplikací panelu Přidat nebo odebrat programy v dialogovém okně Ovládací panely

 1. Spusťte Zásady skupiny pro instalaci softwaru.

 2. Ve podokně výsledků klikněte pravým tlačítkem na spravovanou aplikaci, pro kterou chcete nastavit kategorie, a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dané aplikace klikněte na kartu Kategorie.

 4. Na kartě Kategorie máte více možností:

  • Pokud chcete s danou aplikací asociovat kategorií aplikace nadefinovanou pro konkrétní organizaci, klikněte na danou kategorii v seznamu Dostupné kategorie a poté klikněte na tlačítko Vybrat.

  • Pokud chcete odebrat kategorii přidruženou k dané aplikaci, klikněte na tuto kategorii v seznamu Vybrané kategorie a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Protože se přiřazené aplikace nezobrazují na panelu Přidat nebo odebrat programy v dialogovém okně Ovládací panely, vztahují se kategorie nastavené v tomto dialogovém okně pouze na publikované aplikace. Daná aplikace se zobrazí ve zvolené kategorii v možnosti Přidat nebo odebrat programy, kterou může uživatel použít k instalaci aplikace.

 • Tento postup nepoužívejte k vytváření nebo odstraňování kategorií. Tento postup používejte k přidružení aplikací k již existujícím kategoriím.


Obsah